Cursets natació

DE NADONS FINS A ADULTS

Al nostre club trobaràs una àmplia oferta de cursets de natació per a totes les edats. Des de nadons de 6 mesos fins a persones grans, tothom pot trobar el curset adaptat al seu nivell i objectius.

 

 

Nadons de 6 a 24 mesos

En aquest curset necessitem l'ajut del pare o la mare. L'actuació dels pares a l'aigua ha de garantir i proporcionar al nadó la sensació de seguretat. L'activitat serà conduïda pel monitor, qui en tot moment indicarà als pares quins són els exercicis a realitzar amb el nadó per tal de que aquest vagi guanyant autonomia dins l'aigua. L'equipament necessari per la mare/pare són: xancles, banyador, tovallola i casquet de bany. El nadó portarà banyador especial o bolquer d'aigua, i es canviarà dins de la instal·lació, en els canviadors situats davant de la piscina petita. El contacte amb l'aigua ha de ser progressiu, agradable i divertit, i es treballaran principalment quatre aspectes:

 • Descobriment del medi
 • Descobriment del material
 • La sensació de l'aigua en les diferents parts del cos
 • Les entrades i sortides de l'aigua

Horaris

Matins
Dimarts:  de 11h a 11:45h
Divendres: de 10.15 a 11.00h. 

Tardes
Dimarts: 16.45h 
Divendres: 16:00h.
Dilluns, dimarts i dijous: de 19.00h a 19.45h
Dissabtes: 11.30h  

Totes les classes són de 45 minuts de durada. 

Preus:

Matrícula d'inscripció:  20€

1 dia/setmana:  39€ mensuals

2 dies/setmana: 65€ mensuals

 

 

Pre-infantils 24 a 36 mesos

L'etapa preinfantil compren des dels 24 als 36 mesos d'edat, Si l'etapa dels nadons es caracteritzava per la presència d'un familiar junt amb el nen, en aquesta, la figura dels pares desapareix i per tant les sensacions de familiaritat, protecció i seguretat paternals també. Aquestes sensacions són substituïdes pels companys, pel monitor i pel material de seguretat respectivament; i fan que el nen hagi de viure el medi aquàtic de forma deferent.

Objectius genèrics

 • Familiaritzar-se i adaptar-se al medi aquàtic i el seu entorn mitjançant el joc.
 • Promoure la sociabilitat fora l'entorn familiar.
 • Promoure la independència i la iniciativa.
 • Desenvolupar el moviment, els hàbits i la curiositat en el medi aquàtic.

Objectius específics

 • Considerar la intervenció en el medi aquàtic com una forma inicial de fer activitat física.
 • Crear vincles i sincronies amb el monitor.
 • Adquirir confiança amb el medi i l'entorn.
 • Aconseguir que el nen amb material de seguretat sigui el màxim independent possible.
 • Aprendre normes de comportament i seguretat.
 • Experimentar contactes sensorials amb l'aigua.

La sessió

Les classes tenen lloc a la piscina petita. L'aigua està entre 30 i 32 graus i la profunditat és de 90 centímetres. La durada és de 45 minuts. El nombre de sessions pot ser d'1 a 3 per setmana.

Metodologia-continguts

 • Es treballen exercicis específics del medi aquàtic i jocs que els reforcen.
 • Adoptar una posició horitzontal dorsal i ventral.
 • Realitzar moviments de braços i cames que permetin petits desplaçaments.
 • Canvis de posició i desplaçament.
 • Diferències entre: fora de l'aigua / a dins de l'aigua / immersions a l'aigua.
 • Control de la respiració i de l'apnea
 • Entrades a l'aigua.
 • Preparació per a la següent etapa.

Horaris

Divendres: de 16.45h a 17.30h
Dijous: de 16.45h. a 17.30h
Dimarts, dimecres i dijous:  
de 19.00h a 19.45h
Dissabtes:  10.30h.

Preus:

Matrícula d'inscripció:  20€

1 dia/setmana:  39€ mensuals
2 dies/setmana: 65€ mensuals

 

Infantils

El que denominem cursets infantils engloba l’ensenyament de la natació a nens i nenes a partir dels 3 anys. A partir d’aquest moment deixem de funcionar amb les edats biològiques i per això hem creat un programa dividit en diferents nivells, cadascun dels quals te els seus objectius i continguts. Tots els nens son diferents i per tant el seu ritme d’aprenentatge també varia, per la qual cosa no tots estan preparats per passar de nivell al mateix temps. El pas al nivell immediatament superior el marcarà el fet que hagin assolit els objectius específics, per posteriorment accedir a aprenentatges més complexos. Tothom abans de començar un curset ha de fer una prova que l’ubicarà en el nivell que correspongui. Amb les escoles, però hem d’aplicar una ratio aproximada de 10 nens per monitor i el primer dia d’assistència hem de distribuir tots els nens de la manera més homogènia possible. Aquesta distribució per nivells es una eina que facilita el procés d’ensenyament, una via d’informar els pares i professors i una manera de motivar els alumnes.

DISTRIBUCIÓ EN L’ESPAI
A la piscina poc profunda hi col·loquem els 3 subnivells blancs (baix, mig i alt). Hi ha 1 monitor per cada 8-10 alumnes. En els grups baix i mig el monitor sempre està a l’aigua. En el subnivell alt comença a dirigir la sessió des de fora de manera progressiva. A la piscina profunda, en els carrers laterals distribuïm els nens de nivell groc i taronja amb una ratio de 10-12 nens per monitor. En els carrils centrals hi disposem la resta de nivells. En aquests grups la ratio es de 12 a 15 nens.

DURADA DEL CURS
Si no hi ha cap canvi o excepció, el curs s’inicia el primer dia laborable de Setembre i acaba l’últim de Juny. Les classes normalment poden ser de 2 sessions setmanals, obligatòriament en Dilluns-Dimecres o bé Dimarts-Dijous. Es pot inscriure als nens a 1 sessió, triant bé Divendres per la tarda o bé Dissabte pel matí. Evidentment també es poden inscriure nens en combinacions de 3 , 4 ó 5 dies. El Juliol hi ha cursets infantils, on fins i tot hi ha la possibilitat de fer un intensiu (5 sessions setmanals).

Horaris

L’horari per les sessions de dilluns a divendres pels cursets infantils es de 17.30h a 19.45h. La durada de la sessió es de 45 minuts, es a dir que l’hora d’inici de cada curset es a les 17.30h, 18.15h i 19,00h. Les sessions de dissabtes són des de les 9.00h fins les 13.00h.

Nivells Blanc-Groc (familiarització)
17.30h 18.15h 19.00h

Taronja (coordinació inicial)
17.30h 18.15h 19.00h

Blau (coordinacio global)
17.30h 18.15h 19.00h

Verd (domini del medi)
17.30h 18.15h 19.00h

Vermell (tècnica) Negre (nat.alt nivell)
19.45h

Negre (perfeccionament)
20.30h

Dies

 • 2 dies: Dilluns-Dimecres / Dimarts-Dijous
 • 3 dies: Dilluns-Dimecres-Divendres/ Dimarts-Dijous-Divendres
 • 1 dia: Divendres o Dissabtes

Preus 

Matrícula d'inscripció:  20€

1 dia per setmana: 27€ mensuals
2 dies per setmana: 41€ mensuals
3 dies per setmana: 55€ mensuals

 

Adults

Horaris

Nivell Blanc
Dilluns-Dimecres 9.10h a 10.00h 
Dilluns-Dimecres 19.45h a 20.30h

Nivell Groc (autonomia)
8.00h / 9.10h / 15.10h 16.00h / 20.30h

Nivell Taronja (coordinació inicial)
7.00h / 8.00h / 9.10h / 15.10h 16.00h / 20.30h

Nivell Blau (coordinació global)
7.00h / 8.00h / 9.10h / 15.10h 16.00h / 20.30h

Nivell Verd (domini del medi)
7.00h. / 8.00h / 9.10h / 15.10h 16.00h / 20.30h

Nivell Vermell-Negre (perfeccionament)
7.00h / 8.00h / 9.10h / 15.10h / 20.30h

Dies

 • 2 dies: Dilluns-Dimecres / Dimarts-Dijous
 • 3 dies: Dilluns-Dimecres-Divendres / Dimarts-Dijous-Divendres
 • 1 dia: Divendres

Preus

Matrícula: 20€

1 dia per setmana: 31€ mensuals
2 dies per setmana: 53€ mensuals